DECEMBERMØDET 2016
USA & TRANSATLANTISKE BÅND

09:00 - 10:10 Game Over?

Transatlantiske relationer før og efter Trump v. Peter Viggo Jakobsen

10:20 - 11:10 Parallelsession I

USA før og nu

  • Civilreligion i amerikansk politik (v. Bjarne Troelsen)
  • Amerikanske myter og deres betydning i dag (v. Niels Bjerre-Poulsen)
  • Billedforedrag om hvad vi på godt og ondt kan lære af amerikanernes integrationspolitik (v. Jacob Holdt)

11:30 - 12:20 Parallelsession II

USA før og nu

  • Nationalisme, nationsforståelse og nationsbygning (v. Christian Albrekt Larsen)
  • Hvorfor præsidentvalget gik som det gik (v. Derek Beach)
  • Europa-USA: Synet på de andre (v. Ulla Terkelsen)

13:20 - 14:35 The bilateral relationship moving forward

v. Rufus Gifford

14:55 - 17:10 USA’s betydning for verden

v. ordstyrer Martin Krasnik og med deltagelse af Uffe Ellemann-Jensen, Niels Helveg Petersen, Mogens Lykketoft, Per Stig Møller og Villy Søvndal

17:30 - 19:00 Transatlantiske bånd

v. Anders Fogh Rasmussen

20:00 - 21:30 Er USA færdig som supermagt?

v. Clement Kjersgaard