FORENINGEN TIL FREMME AF KULTURBÆRENDE UNDERVISNING

D. 15/9 2020 blev Foreningen til fremme af kulturbærende undervisning (FFKU) dannet på en stiftende generalforsamling på Hasseris Gymnasium. Dette skete i skær af Covid-19 pandemien og med det formål dels at sikre afviklingen af Decembermødet 2020, men også for at sikre stærke rammer for udviklingen af Decembermødet fremadrettet.

BESTYRELSEN

Jacob Bay Jepsen

FORMAND

Underviser i historie og samfundsfag på Hasseris Gymnasium
Udpeget af Hasseris Gymnasium
ja@hasseris-gym.dk

Casper Døssing

NÆSTFORMAND

Underviser i historie, filosofi og oldtidskundskab på Hasseris Gymnasium
Udpeget af Hasseris Gymnasium
cd@hasseris-gym.dk

METTE SCHACK KARLSEN

KASSERER

Underviser i samfundsfag og matematik på Holstebro Gymnasium
Valgt på foreningens generalforsamling
mk@hogym.dk

LINDA BETTINA PETERSEN

Underviser i samfundsfag og historie på Rosborg Gymnasium
Udpeget af Foreningen af lærere i samfundsfag
linda@fals.info

ESPEN KIRKEGAARD ESPENSEN

Underviser i samfundsfag og historie på Egaa Gymnasium
Udpeget af Historielærerforeningen
ee@egaa-gym.dk

Alle henvendelser til foreningen kan rettes til foreningens formand Jacob Bay Jepsen (ja@hasseris-gym.dk) eller til foreningens næstformand Casper Døssing (cd@hasseris-gym.dk). Dette gælder også henvendelser vedr. medlemskab. Foreningens nuværende kontingent er fastsat til 50 kroner for den medlemsperiode, der løber frem til 1. november 2021.

I henhold til gældende vedtægter, så indkaldes der hermed til generalforsamling d. 15/2 på Hasseris Gymnasium kl. 11:45. Tilmelding på følgende link: https://freeonlinesurveys.com/s/13HbOor0